ÁSZF & Felhasználási feltételek

Általános szerződési feltétlek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Timár Krisztina egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.timarkrisztina.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Szolgáltató adatai:

Név: Timár Krisztina ev.

Adószám: 66199049-1-26

EU VAT szám: HU66199049

Weboldal: www.timarkrisztina.hu

Email cím: Krisztina@timarkrisztina.hu

Postacím: 6721 Szeged, Sóhordó u. 20/B

Telefonszám: +36 70 367 66 82

Bankszámlaszám: HU08 10702404-69502691-51100005

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1 Az ÁSZF minden termékre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.timarkrisztina.hu weboldalon keresztül érhető el.

1.2 Az elérhető szolgáltatások és termékek részletes listája:

  • Álláskereséssel és karrierépítéssel kapcsolatos személyes tanácsadás (Továbbiakban: Szolgáltatás)
  • Álláskereséssel és karrierépítéssel kapcsolatos tantermi tréningek (Továbbiakban: Szolgáltatás)
  • Álláskereséssel és karrierépítéssel kapcsolatos oktatóanyagok (Továbbiakban: Termék)

1.2 Bármely Szolgáltatás vagy Termék a www.timarkrisztina.hu weboldalon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3 A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a megrendelés leadásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.4. A szerződés nyelve magyar.

2. MEGRENDELÉS ÁLTALÁNOS FELTLTELEI

2.1 A www.timarkrisztina.hu honlapon megjelenített Szolgáltatások és Termékek kizárólag a Weboldal online megrendelő űrlapjain keresztül rendelhetőek meg.

2.2 A vásárolandó Szolgáltatás és Termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét Szolgáltatás vagy Termék információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt Ügyfélnek kérdése merülne fel, Szolgáltató készséggel áll rendelkezésére e-mailen.

2.3 A Weboldalon megjelenített Szolgáltatás és Termék vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A Termékek vételára tartalmazza a kiszállítás költségét, és külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Az árak magyar forintban (Ft) kerülnek feltüntetésre.

2.4 A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Szolgáltatások és Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a Termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

2.5 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Szolgáltatás vagy Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6 A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

3.1 Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Szolgáltatáshoz vagy Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, árát és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

3.2 E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

3.3 Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

3.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé írásban (e-mailben).

3.5 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK TERMÉK MEGRENDELÉSEKOR

4.1 Oktatóanyagok megrendelése a Weboldalon közzétett megrendelő űrlapon történik. A megrendelés a Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre, az űrlap szerinti tartalommal és áron.

4.2 A Megrendelés leadásával Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a megrendelést követően azonnal megkezdje.

4.3 A megrendelt oktatóanyag kifizetésének módja: bankkártyás fizetés.

4.4 Szolgáltató nem biztosít lehetőséget Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, viszont a közelítő szállítási intervallumot (kiszállítás várható napja vagy napjai) e-mailben megküldi Ügyfélnek.

Amennyiben a kiszállítás várható időszakában Ügyfél előreláthatólag nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (ha erre van mód) olyan címet megadni, ahol a csomagot át tudják venni. A csomagot Szolgáltató diszkrét csomagolásban adja fel, tartalma nem kikövetkeztethető. A kézbesítést kétszer kísérelik meg. Amennyiben ez nem sikeres, Ügyfél a postaládájában hagyott értesítő alapján veheti át a csomagot.

4.5 Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására e-mailben küldött írásbeli nyilatkozattal van lehetőség.

4.6 Oktatóanyag vásárlása esetén a kiszállítás költségét Szolgáltató állja.

4.7 Az át nem vett csomagok szállítási költségét Ügyfél fizeti ki.

4.8 Elállás joga: A pénzvisszafizetési garancia keretében Ügyfél a megrendelt oktatóanyag kézhezvételétől számított 3 hónapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

4.9 Elállási jog gyakorlásának menete: Amennyiben Ügyfél élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti Szolgáltató megadott elérhetőségeink valamelyikén e-mailben, írásban, vagy telefonon. A megrendelt terméket elállás esetén Ügyfél postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttatja vissza Szolgáltatónak. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek az Ügyfelet terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni! A termék visszaérkezését követő 15 napon belül Szolgáltató a vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

4.10 Szavatosság: Ügyfélnek jogában áll reklamálni, ha hibás a szállított oktatóanyag. Ilyen esetben haladéktalanul jelzi kifogását a Szolgáltató felé. Szolgáltató vállalja a termék (könyv, vagy egyéb kiadvány) kicserélését. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll rendelkezésre.

5. TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN

5.1 Szolgáltatás (személyes tanácsadás vagy tantermi tréning) megrendelése a Weboldalon közzétett megrendelő űrlapon történik. A megrendelés a Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre, az űrlap szerinti tartalommal és áron.

5.2 A megrendelt Szolgáltatás kifizetésének módja:

  • Személyes tanácsadás esetén készpénzes fizetés a tanácsadás helyszínén.
  • Tantermi tréning esetén bankkártyás fizetés a Weboldalon.

5.3 Szolgáltatás teljesítése személyes tanácsadás esetén: A megrendelés beérkezését követően Szolgáltató telefonon felhívja az Ügyfelet az Ügyfél által a Megrendelő lapon megadott telefonszámon a személyes tanácsadás időpontjának és helyszínének egyeztetése céljából.

5.4 A személyes tanácsadás egy telefonon egyeztetett budapesti helyszínen történik. Amennyiben Ügyfél vidéki, a Szolgáltatás teljesítése kizárólag Skype-on keresztül lehetséges.

5.5 Szolgáltató a személyes tanácsadás végén Ügyfél részére a kifizetés igazolása céljából a helyszínen készpénzes számlát állít ki.

5.6 Skype tanácsadás esetén az Ügyfél a tanácsadást követő 5 munkanapon belül banki átutalással rendezi a fizetést. A számlát az Ügyfél a Szolgáltatás teljesítését követően elektronikus úton kapja meg.

5.7 Szolgáltatás teljesítése tantermi tréning esetén: A megrendelés beérkezését követően Szolgáltató e-mailben elküldi Ügyfélnek a tantermi tréninggel kapcsolatos tudnivalókat (helyszín, parkolási lehetőség, étkezési lehetőség a környéken, érkezés és várható távozás időpontja, szünetek menete, tematika).

5.8 Lemondási feltételek: A tantermi tréning lemondására a tréninget megelőző napig van lehetőség. Ebben az esetben Szolgáltató a befizetett összeg 50%-át köteles visszafizetni Ügyfélnek.

6. SZERZŐI JOGOK

6.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a Weboldal elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi.

6.2 Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Ügyfél felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

6.3 Az Ügyfél a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 600 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

7. BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

7.1 A Szolgáltató kijelenti, hogy oktatóanyagok megrendelése esetében a kártyás fizetés során Szolgáltató a Braintree nevű fizetési rendszert használja, amit a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemeltet, és így a megrendelés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon ismerhető meg, amiket a Szerződő Felek közösen elfogadtak.

8. ADATKEZELÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

8.1 A Weboldal használata során Szolgáltató a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az alvállalkozóként működik. (Pl.: futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítése miatt).

8.2 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

8.3 Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.

8.4 Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, Ügyfél letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

8.5 A megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

8.6 A Weboldalon ingyenesen hozzáférhető oktatóanyagok eléréséhez megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, elektronikus levélsorozatról leiratkozás lehetősége minden kiküldött elektronikus levél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

8.7 Adatai törlését, módosítását Ügyfél bármikor kérheti írásban a Krisztina@timarkrisztina.hu e-mail címen.

8.8 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A Weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ügyfél elfogadja www.timarkrisztina.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

NAIH SZÁMOK

NAIH-84337/2015.
NAIH-84336/2015.

KAPCSOLAT, JOGORVOSLAT

A Szolgáltató adatait teljes körűen megtalálja ezen az oldalon. Ha a látogató úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.